Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Thành Mộc Châu

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế 5500546639
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Thành Mộc Châu
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Thành Mộc Châu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính