Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Minh Trí Sơn La

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La
Mã số thuế 5500546766
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Minh Trí Sơn La
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Võ Văn Tân

Doanh nghiệp tại Sơn La