Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Trinh Phú

Ngày thành lập: 02-07-2009

Địa chỉ: ấp 9 - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Mã số thuế 2200347531
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Kế Sách
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện -Huyện Kế Sách-Sóc Trăng
Các loại thuế
  • Thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính