Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Trường Tiểu Học Kế An 1

Ngày thành lập: 01-07-2009

Địa chỉ: ấp cầu Chùa - Xã Kế An - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Cau Chua Hamlet, Ke An Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục tiểu học (Primary education)

Mã số thuế 2200346030
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Kế Sách
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện Huyện Kế Sách-Sóc Trăng
Delegate address Ke Sach District, Soc Trang Province
Các loại thuế
  • Thu nhập cá nhân

Ngành Đ.ký kinh doanh của Trường Tiểu Học Kế An 1

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BÌNH
Địa chỉ: ấp Bình Lợi, Xã Long Bình , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: Binh Loi Hamlet, Long Binh Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Mã số thuế:

6300309978

Hậu Giang

Ngày thành lập: 19/12/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH AN
Địa chỉ: Hà úc 2, Xã Vinh An , Huyện Phú Vang , Thừa Thiên - Huế
Address: Ha Uc 2, Vinh An Commune, Huyen Phu Vang, Thua Thien, Hue Province
Mã số thuế:

3301636919

Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 15/11/2018