Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Kế Sách- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XĂNG DẦU SỐ 11 - CỬA HÀNG XĂNG DẦU 108
Địa chỉ: Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 29, ấp An Ninh 2, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 42, To Ban Do So 29, An Ninh 2 Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/12/2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Trương Đức Tâm - Chi Nhánh Vii
Địa chỉ: 72ấp An Ninh 2 - Thị trấn Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: 72ap An Ninh 2, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-12-2015

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khang Minh Tại Sóc Trăng
Địa chỉ: 190 Tỉnh lộ 932, ấp An Thành - Thị trấn Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: 190 Tinh Lo 932, An Thanh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-12-2015

1 2 3 4 5 6 Tiếp