Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Chi Nhánh 16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Trí Dũng

Ngày thành lập: 02-12-2015

Địa chỉ: ấp số 1 - Xã Kế An - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: So 1 Hamlet, Ke An Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Mã số thuế 2200683043-017
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Kế Sách
Người đại diện Ngô Khắc Minh
Địa chỉ N.Đ.diện ấp Phước Lợi-Xã Phú Tân-Huyện Châu Thành-Sóc Trăng
Delegate address Phuoc Loi Hamlet, Phu Tan Commune, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu
Điện thoại 0918.336.369

Ngành Đ.ký kinh doanh của Chi Nhánh 16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Trí Dũng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính