Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MƯỜI PHAN THÀNH
Địa chỉ: Số 80, khóm Tân Quới, Phường 2 , Thị Xã Ngã Năm , Sóc Trăng
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp