Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG MỸ NGỌC
Địa chỉ: Số 43, Khóm Trà Niên, Phường Khánh Hòa , Thị Xã Vĩnh Châu , Sóc Trăng
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp