Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV MINH THƯỞNG
Địa chỉ: Số 201 Đường Nam Sông Hậu, Khóm 1, Phường 1 , Thị Xã Vĩnh Châu , Sóc Trăng
Address: No 201 Nam Song Hau Street, Khom 1, Ward 1, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 1161/2 Đường Quốc lộ 1A, Khóm Tâm Trung, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 1161/2 Quoc Lo 1a Street, Khom Tam Trung, Ward 10, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-12-2018

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Quốc Thịnh
Địa chỉ: Số 272 Ấp Long Thành, Xã Tân Long, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 272 Long Thanh Hamlet, Tan Long Commune, Nga Nam Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi gia cầm (Poultry farming)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-12-2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG ĐĂNG KHOA
Địa chỉ: Số 243H đường Lê Hồng Phong, Khóm 2, Phường 1 , Thị Xã Vĩnh Châu , Sóc Trăng
Address: No 243h Le Hong Phong Street, Khom 2, Ward 1, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN LẬP CẢNH THÀNH
Địa chỉ: âu Thọ A, Xã Vĩnh Hải , Thị Xã Vĩnh Châu , Sóc Trăng
Address: Au Tho A, Vinh Hai Commune, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục tiểu học (Primary education)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp