Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Long- Huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 VĨNH LONG
Địa chỉ: Phúc Lâm, Xã Vĩnh Long , Huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị
Address: Phuc Lam, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 29/03/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI VĨNH LINH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Hòa Bình, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị
Address: 1a Highway, Hoa Binh Hamlet, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 06/09/2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Lam
Địa chỉ: Thôn Thượng Hòa - Xã Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Address: Thuong Hoa Hamlet, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 09-04-2011

Công Ty Cổ Phần Cao Su Bến Hải
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Dịch vụ Bắc Hồ Xá, Thôn Thống Nhất - Xã Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Address: Cum Cong Nghiep Dich Vu Bac Ho Xa, Thong Nhat Hamlet, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây cao su (Growing rubber trees)

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 07-06-2007

Công Ty Cổ Phần Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Km 4, tỉnh lộ 571 Cụm công nghiệp làng nghề Bắc Hồ Xá - Xã Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Address: Km 4, Tinh Lo 571 Cum Cong Nghiep Lang Nghe Bac Ho Xa, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (Producing pulp, paper and board)

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 02-04-2001