Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hiền Quảng Trị

Ngày thành lập: 22-09-2017

Địa chỉ: Thôn SaRy, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Mã số thuế 3200642987
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hiền Quảng Trị
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hiền Quảng Trị

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính