Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Gis

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: Khu phố 9, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã số thuế 3200637881
Tên v.tắt/giao dịch Gis Construction And Consultant Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Bá Thắng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng Gis

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính