Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng Đức Thịnh Phát

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế 3200638099
Tên v.tắt/giao dịch Private Enterprise Commercial And Building Services Duc Thinh Phat
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng Đức Thịnh Phát

Doanh nghiệp tại Quảng Trị