Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Thành phố Đông Hà- Quảng Trị

Công Ty TNHH Quỳnh Anh Quảng Trị
Địa chỉ: 276 Quốc lộ 9, Khu phố 4, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 17-10-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp