Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Thành phố Đông Hà- Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CONCONMART
Địa chỉ: Số 100 đường Lê Duẩn, Phường 1 , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 10/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp