Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tn Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Châu Quảng Trị

Ngày thành lập: 04-01-2017

Địa chỉ: Số 221 Lê Duẩn, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế 3200637722
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tn Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Châu Quảng Trị
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính