Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Thuận Quảng Trị

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: Số 05 Lê Trực, Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 3200638003
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Thuận Quảng Trị
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Hoàng Kim Tiến

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hưng Thuận Quảng Trị

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính