Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Bảo Ngọc Gs

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: Tổ 2, Hồng Phong, Phường Ninh Dương, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số thuế 5701844307
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Bảo Ngọc Gs
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Văn Giáp

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Vận Tải Bảo Ngọc Gs

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính