Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Trường Phát Clc

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Số 138 Nguyễn Du, Phường Hoà Lạc, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh
Mã số thuế 5701844089
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Trường Phát Clc
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Chí Chinh

Doanh nghiệp tại Quảng Ninh