Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Bắc Phong Sinh

Ngày thành lập: 24-02-2016

Địa chỉ: Cửa khẩu bắc phong sinh - Xã Quảng Đức - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Ngành nghề chính: Bốc xếp hàng hóa đường bộ

Mã số thuế 5701797960
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Hải Hà
Người đại diện Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ N.Đ.diện -
Các loại thuế
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Giá trị gia tăng
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Bắc Phong Sinh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính