Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại 3d Homes

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Số 148 đường Cao Xanh, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã số thuế 5701844032
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại 3d Homes
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đỗ Đình Đức

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại 3d Homes

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính