Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Đại Phong

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Thôn Bắc Mã 1, Xã Bình Dương, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề chính: Chăn nuôi gia cầm

Mã số thuế 5701844057
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Đại Phong
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Bão

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Đại Phong

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY TNHH JOHN TRANG
Địa chỉ: Số 10, Khóm Cà Lăng A, , Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế:

2200731674

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/03/2017