Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Đại Phong

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Thôn Bắc Mã 1, Xã Bình Dương, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề chính: Chăn nuôi gia cầm

Mã số thuế 5701844057
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Đại Phong
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Bão

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Đại Phong

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính