Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty CP Thương Mại Tal

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: Số 742, đường Lê Thanh Nghị, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số thuế 5701844321
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty CP Thương Mại Tal
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Vũ Năng Tùng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Cp Thương Mại Tal

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính