Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Ninh

Công Ty TNHH Mtv Đức Hùng 379
Địa chỉ: Tổ 1, Khu Đông Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 16-01-2018

Công Ty TNHH Mtv Thành Đạt 168
Địa chỉ: Tổ 3, khu 4B, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 12-01-2018

Công Ty TNHH Phương Trang 68
Địa chỉ: Số nhà 93, tổ 60, Khu Diêm Thuỷ, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 12-01-2018

Công Ty Cổ Phần Honest Hạ Long
Địa chỉ: Số nhà 64/63, tổ 2 Khu Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 12-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp