Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phụng Thạch

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi

Ngành nghề chính: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

Mã số thuế 4300792730
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Phụng Thạch
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Kim Phụng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính