Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Trà Khúc 2

Ngày thành lập: 14-08-2018

Địa chỉ: Ngã 3 Hà Thành, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

Ngành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Mã số thuế 4300822960
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Trà Khúc 2
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Hoàng Anh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Thủy Điện Trà Khúc 2

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính