Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Phước Trí

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: 583 Võ Nguyên Giáp, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Mã số thuế 4300813405
Tên v.tắt/giao dịch Phuoc Tri Service Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Thanh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Phước Trí

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính