Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nhật Trí Dũng

Ngày thành lập: 15-08-2017

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đức Tân, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi

Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản biển

Mã số thuế 4300804640
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nhật Trí Dũng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Đông

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nhật Trí Dũng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính