Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DUNG QUẤT
Địa chỉ: Khu đô thị vạn tường, Xã Bình Trị , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: Van Tuong Urban Area, Binh Tri Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10/12/2018

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THUẾ CÔNG NGHỆ MỚI
Địa chỉ: 464 Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố 4, Thị trấn Châu ổ , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: 464 Pham Van Dong, To Dan Street 4, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09/11/2018

CÔNG TY CP CẢNG TỔNG HỢP HÒA PHÁT
Địa chỉ: Khu kinh tế Dung Quất, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Khu Kinh Te Dung Quat, Binh Dong Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Direct supporting services for waterway transport)

Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp