Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Nam

HTX THỐNG NHẤT
Địa chỉ: Điện Dương, Phường Điện Dương , Thị Xã Điện Bàn , Quảng Nam
Ngành nghề chính:

Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/03/2018

HTX TÂN TIẾN
Địa chỉ: Điện Nam Đông, Phường Điện Nam Đông , Thị Xã Điện Bàn , Quảng Nam
Ngành nghề chính:

Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/03/2018

DNTN NHÂN QUYẾN
Địa chỉ: Điện Trung, Xã Điện Trung , Thị Xã Điện Bàn , Quảng Nam
Ngành nghề chính:

Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/03/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Trang Trí Nội Thất Nhật Nam
Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Quảng Nam

Ngày thành lập: 28-03-2018

Công Ty TNHH Bđs An Thắng
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Bồ Mưng 3, Xã Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Ngành nghề chính:

Quảng Nam

Ngày thành lập: 27-03-2018