Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Nam

Công Ty CP Đt & Xd Việt Kiều Anh
Địa chỉ: 40 Phan Thanh , Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Quảng Nam

Ngày thành lập: 14-12-2017

Công Ty TNHH Vận Tải Chiến Lục
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Thanh Quýt 1, Xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Quảng Nam

Ngày thành lập: 08-12-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ ĐIỆN BÀN
Địa chỉ: Thôn Thanh Quýt 1, Xã Điện Thắng Trung , Thị Xã Điện Bàn , Quảng Nam
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Quảng Nam

Ngày thành lập: 07/12/2017