Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Nam

CÔNG TY TNHH AGATA VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô 18, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Ngành nghề chính:

Quảng Nam

Ngày thành lập: 18/07/2018