Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Núi Thành- Quảng Nam

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN TÂM
Địa chỉ: Thôn Đông Thạnh Tây, Xã Tam Hòa , Huyện Núi Thành , Quảng Nam
Address: Dong Thanh Tay Hamlet, Tam Hoa Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Tam Hòa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/11/2018

Công Ty Cổ Phần Xingfu Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tam Hải, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Address: Tan Lap Hamlet, Tam Hai Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Direct supporting services for waterway transport)

Xã Tam Hải, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Ngày thành lập: 06-11-2018

CÔNG TY TNHH GAME AN TRƯỜNG CHINH
Địa chỉ: 148 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Núi Thành , Huyện Núi Thành , Quảng Nam
Address: 148 Nguyen Van Linh, Nui Thanh Town, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN DREAMLAND
Địa chỉ: 141 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Núi Thành , Huyện Núi Thành , Quảng Nam
Address: 141 Nguyen Van Linh, Nui Thanh Town, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/10/2018

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM ANH
Địa chỉ: Thôn Diêm Phổ, Xã Tam Anh Nam , Huyện Núi Thành , Quảng Nam
Address: Diem Pho Hamlet, Tam Anh Nam Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Ngày thành lập: 25/10/2018

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Mai Gia
Địa chỉ: Đường Phan Chu Trinh, Khối phố 3, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Address: Phan Chu Trinh Street, Khoi Street 3, Nui Thanh Town, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Ngày thành lập: 20-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp