Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thanh Hà- Thành phố Hội An- Quảng Nam

Công Ty CP Cẩm Hà
Địa chỉ: 448 đường Hùng Vương, khối III - Phường Thanh Hà - Thành phố Hội An - Quảng Nam
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 15-09-1998

1 2 3 4 5 Tiếp