Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Villa Gia Đình

Ngày thành lập: 23-04-2018

Địa chỉ: 11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 4001144474
Tên v.tắt/giao dịch The Family Villa Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Huỳnh Thị Huyền Trang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Villa Gia Đình

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính