Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH HOMESTAY SON

Ngày thành lập: 19/09/2017

Địa chỉ: Số 139 đường Cửa Đại, Phường Cửa Đại , Thành phố Hội An , Quảng Nam

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 4001121597
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Hội An
Người đại diện Lê Sơn
Địa chỉ N.Đ.diện Số 139 đường Cửa Đại, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Quảng Nam
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Điện thoại 01633810487

    Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Homestay Son

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính