Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lan Đình

Ngày thành lập: 24-04-2018

Địa chỉ: Tổ 2, Khối Xuyên Trung, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Mã số thuế 4001144587
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Lan Đình
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đinh Văn Vượng

Doanh nghiệp tại Quảng Nam