Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LƯU TRÚ MYMY

Ngày thành lập: 17/10/2018

Địa chỉ: 137 Trần Nhân Tông, Phường Cẩm Châu , Thành phố Hội An , Quảng Nam

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 4001160123
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY TNHH DVDL VÀ LƯU TRÚ MYMY
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Hội An
Người đại diện Trương Thị Lư
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ 5, Khối Sơn Phô 1, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính