Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần E Concept Hội An

Ngày thành lập: 23-04-2018

Địa chỉ: 208 Lê Thánh Tông, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Mã số thuế 4001144467
Tên v.tắt/giao dịch E Concept Hoi An Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lưu Hoàng Hà

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP E Concept Hội An

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính