Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Resort Route Inn Việt Nam

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: Đường Thanh Niên Ven Biển, thôn Viêm Đông, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 4001101456
Tên v.tắt/giao dịch Route Inn Vietnam Resort Limited Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Tadama Masatoshi Yonemoto Takashi

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính