Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Võ Ninh- Huyện Quảng Ninh- Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Xủng Trang
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Address: Trung Hamlet, Vo Ninh Commune, Quang Ninh District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Ngày thành lập: 04-10-2018

Công Ty TNHH Trầm Hương Phú Việt
Địa chỉ: Thôn Trúc Ly, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Address: Truc Ly Hamlet, Vo Ninh Commune, Quang Ninh District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Ngày thành lập: 04-01-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Tấn Phát
Địa chỉ: Thôn Trúc Ly, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Address: Truc Ly Hamlet, Vo Ninh Commune, Quang Ninh District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Ngày thành lập: 26-12-2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUNG DOAN
Địa chỉ: Chợ Võ Xá, Thôn Trung, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Address: Cho Vo Xa, Trung Hamlet, Vo Ninh Commune, Quang Ninh District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Ngày thành lập: 06/09/2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trầm Hương Hiếu Thảo
Địa chỉ: Thôn Trúc Ly - Xã Võ Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
Address: Truc Ly Hamlet, Vo Ninh Commune, Quang Ninh District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Ngày thành lập: 28-04-2016