Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH 68 Phương Ngọc

Ngày thành lập: 06-12-2018

Địa chỉ: Thôn Phước Vinh, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Phuoc Vinh Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Mã số thuế 3101059862
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH 68 Phương Ngọc
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Võ Ngọc Tám

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 68 Phương Ngọc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Nội Thất Đế Sâm
Địa chỉ: Thửa đất số 337, Tờ Bản đồ số 33, Khu phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 337, To Ban Do So 33, Binh Khanh Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702728451

Bình Dương

Ngày thành lập: 12-12-2018

Công Ty TNHH Gỗ Đằng Đạt
Địa chỉ: Lô M2, Đường D3, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Lo M2, D3 Street, Nam Tan Uyen Industrial Zone, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702727225

Bình Dương

Ngày thành lập: 06-12-2018