Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoa Thủy- Huyện Lệ Thủy- Quảng Bình

Công Ty TNHH 68 Phương Ngọc
Địa chỉ: Thôn Phước Vinh, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Phuoc Vinh Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH Đăng Hải Vương
Địa chỉ: Thôn 3 Xuân Bắc, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: 3 Xuan Bac Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 08-06-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hiếu Thảo
Địa chỉ: Thôn 2 Xuân Bắc - Xã Hoa Thủy - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Address: 2 Xuan Bac Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 09-11-2010

DNTN xăng dầu Hoa Thuỷ
Địa chỉ: Thôn Mã - xã Hoa Thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Address: Ma Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 01-04-2009

Trường THCS Hoa Thuỷ
Địa chỉ: Hoa Thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Address: Hoa Thuy, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 07-01-2009

UBND xã Hoa thuỷ
Địa chỉ: Hoa thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Address: Hoa Thuy, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 31-10-1998