Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cam Thủy- Huyện Lệ Thủy- Quảng Bình

Côgn ty TNHH TM và DV Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Mỹ Duyệt - Xã Cam Thủy - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Address: My Duyet Hamlet, Cam Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Cam Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 27-07-2010

Trường THCS Cam Thuỷ
Địa chỉ: Xã Cam Thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Address: Cam Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Cam Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 07-01-2009

UBND xã Cam thuỷ
Địa chỉ: Cam thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Address: Cam Thuy, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Cam Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 31-10-1998