Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lệ Thủy- Quảng Bình

Công Ty TNHH 68 Phương Ngọc
Địa chỉ: Thôn Phước Vinh, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Phuoc Vinh Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH Bilaco
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bang, Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Bang Industrial Zone, Phu Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 11-09-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Miền Núi Lệ Thủy
Địa chỉ: Tổ dân phố Thượng Giang, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: To Dan Pho Thuong Giang, Kien Giang Town, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 11-09-2018

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỒNG HẠNH
Địa chỉ: Thôn Thượng Bắc, Xã Ngư Thuỷ Trung, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Thuong Bac Hamlet, Ngu Thuy Trung Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ngư Thủy Trung, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 11/07/2018

Công Ty TNHH Đăng Hải Vương
Địa chỉ: Thôn 3 Xuân Bắc, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: 3 Xuan Bac Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 08-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp