Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lệ Thủy- Quảng Bình

Công Ty TNHH Bilaco
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bang, Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 11-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp