Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Trạch- Huyện Bố Trạch- Quảng Bình

Trường THCS Mỹ Trạch
Địa chỉ: Thôn Bình Minh - xã Mỹ Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
Address: Binh Minh Hamlet, My Trach Commune, Bo Trach District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Mỹ Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Ngày thành lập: 04-03-2009

UBND xã Mỹ trạch
Địa chỉ: Thôn Bình minh - Xã Mỹ trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
Address: Binh Minh Hamlet, My Trach Commune, Bo Trach District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Mỹ Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Ngày thành lập: 31-10-1998