Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Cảnh Hường

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Mã số thuế 3101028215
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Cảnh Hường
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Cảnh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Cảnh Hường

Doanh nghiệp tại Quảng Bình