Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Trạch- Huyện Bố Trạch- Quảng Bình

Công Ty TNHH Thoành Thủy
Địa chỉ: Thôn Tân Lý - Xã Hải Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Ngày thành lập: 18-07-2014