Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Ba Đồn- Quảng Bình

CÔNG TY TNHH NAM TRƯỜNG AN
Địa chỉ: Tổ dân phố Nam, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 04/04/2016

Công Ty TNHH Hoàng Nam
Địa chỉ: Khu phố 1 - Phường Ba Đồn - Thị Xã Ba Đồn - Quảng Bình
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 12-08-2009