Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Ba Đồn- Quảng Bình

Công Ty TNHH Hoàng Nam
Địa chỉ: Khu phố 1 - Phường Ba Đồn - Thị Xã Ba Đồn - Quảng Bình
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 12-08-2009

Công Ty TNHH Phương Nam
Địa chỉ: Khu phố 1 - Phường Ba Đồn - Thị Xã Ba Đồn - Quảng Bình
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 27-12-2000