Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Ba Đồn- Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP CƯỜNG LỘC
Địa chỉ: Khu phố 1 - Phường Ba Đồn - Thị Xã Ba Đồn - Quảng Bình
Address: Quarter 1, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 15-09-2016

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tuấn Hòa
Địa chỉ: Quốc lộ 12A - Phường Quảng Phong - Thị Xã Ba Đồn - Quảng Bình
Address: Quoc Lo 12a, Quang Phong Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 13-09-2016

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẢO AN
Địa chỉ: TDP Minh Lợi, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình
Address: Tdp Minh Loi, Quang Tho Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 15/08/2016

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG TAC
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình
Address: Quarter 6, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 20/07/2016

CÔNG TY TNHH ĐÁ ỐP LÁT ĐẠI LINH
Địa chỉ: 51 Quang Trung, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình
Address: 51 Quang Trung, Quang Tho Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 27/06/2016

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HÓA LOAN
Địa chỉ: Thủy Sơn, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình
Address: Thuy Son, Quang Long Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 23/06/2016