Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Ba Đồn- Quảng Bình

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TX BA ĐỒN
Địa chỉ: 120 Hùng Vương, Phường Ba Đồn , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 20/03/2018