Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Ba Đồn- Quảng Bình

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Gia Hưng
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: Quarter 6, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 18-06-2018

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Cường Phát
Địa chỉ: 187 Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: 187 Hung Vuong, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of audiovisual equipment in specialized stores)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 21-05-2018

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Atz
Địa chỉ: Số 11 đường Lý Thường Kiệt, Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 11 Ly Thuong Kiet Street, Quarter 1, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 17-04-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Nguyễn Nam
Địa chỉ: 33 Lâm Úy, Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: 33 Lam Uy, Quarter 1, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 27-03-2018

Công Ty Cổ Phần Ask
Địa chỉ: 59 Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: 59 Hung Vuong, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 21-03-2018

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TX BA ĐỒN
Địa chỉ: 290 Quang trung, Phường Ba Đồn , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
Address: 290 Quang Trung, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 20/03/2018

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TX BA ĐỒN
Địa chỉ: 120 Hùng Vương, Phường Ba Đồn , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
Address: 120 Hung Vuong, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 20/03/2018