Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tổng Hợp 381

Ngày thành lập: 28-11-2017

Địa chỉ: Tổ Dân phố Nhân Thọ, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Mã số thuế 3101039986
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tổng Hợp 381
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Thị Thu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tổng Hợp 381

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính