Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Công Minh

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: TDP Nam, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Mã số thuế 3101028303
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Công Minh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Mạnh Lâm

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Tổng Hợp Công Minh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính