Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hoàng Việt Hoa

Ngày thành lập: 21-12-2017

Địa chỉ: TDP Minh Lợi, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 3101042643
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hoàng Việt Hoa
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Hoàng Thị Việt Hoa

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính