Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Ba Đồn- Quảng Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Lê Hoàng
Địa chỉ: Thôn Thượng Thủy, Xã Quảng Thủy, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: Thuong Thuy Hamlet, Quang Thuy Commune, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 21-11-2018

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Go Home
Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu, Phường Quảng Phong, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: To Dan Cau Street, Quang Phong Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 05-11-2018

Công Ty TNHH Jpn
Địa chỉ: Tổ dân phố Chùa, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: To Dan Chua Street, Quang Thuan Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 24-10-2018

Công Ty TNHH Dv Tổng Hợp Thành Đạt
Địa chỉ: Tổ dân phố Đình, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: To Dan Dinh Street, Quang Thuan Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 23-10-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI VÂN
Địa chỉ: Tổ dân phố Diên Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: To Dan Dien Phuc Street, Quang Phuc Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 09/10/2018

Công Ty TNHH Thịnh Lan
Địa chỉ: Thôn Văn Phú, Xã Quảng Văn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: Van Phu Hamlet, Quang Van Commune, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 09-10-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ Nam Gianh
Địa chỉ: Đội 1 Thôn Linh Cận Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: 1 Thon Linh Can Son Hamlet, Quang Son Commune, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 18-09-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC PHÚ
Địa chỉ: 353 Quang Trung, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: 353 Quang Trung, Quang Long Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 24/07/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại New House
Địa chỉ: Quốc lộ 12A, Phường Quảng Phong, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: 12a Highway, Quang Phong Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 19-07-2018

Công Ty TNHH Ao Quê
Địa chỉ: Tổ dân phố Dinh, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: To Dan Dinh Street, Quang Thuan Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 16-07-2018

Công Ty Cổ Phần Thv Group Quảng Bình
Địa chỉ: Số nhà 408, đường Quang Trung, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 408, Quang Trung Street, Quang Long Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 28-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp